Амьдралын минь хамгийн том гоёл бол Ардчилсан Нам минь билээ