АН-ын даргын энэ хүндтэй ажил бол эрх мэдэл, бялуу биш