Ардчилсан намын даргад нэр дэвшигчдийн сурталчилгаа эхэлж байна.