Ардчилсан намын зургаан дэд дарга байхаас одоогийн байдлаар тав нь томилогдоод байна...