top of page

Ардчилсан намын 200 гаруй мянган гишүүд бүгд тэгш эрхтэй...

Би хэн нэгэн хүний эсрэг зогсоогүй, Би зарчимынхаа төлөө зогсож байна. Ардчилсан намын 200 гаруй мянган гишүүд бүгд тэгш эрхтэй...


bottom of page