Ардчилсан намын 200 гаруй мянган гишүүд бүгд тэгш эрхтэй...

Би хэн нэгэн хүний эсрэг зогсоогүй, Би зарчимынхаа төлөө зогсож байна. Ардчилсан намын 200 гаруй мянган гишүүд бүгд тэгш эрхтэй...