Ардчилсан намын 200 гаруй мянган гишүүд бүгд тэгш эрхтэй...

Би хэн нэгэн хүний эсрэг зогсоогүй, Би зарчимынхаа төлөө зогсож байна. Ардчилсан намын 200 гаруй мянган гишүүд бүгд тэгш эрхтэй...


ЭНЭХҮҮ ВЭБ САЙТ НЬ АРДЧИЛСАН НАМЫН  АЛБАН ЁСНЫ ЦАХИМ ХУУДАC МӨН БӨГӨӨД НИЙТЛЭЛҮҮД НЬ АРДЧИЛСАН НАМЫН АЛБАН ЁСНЫ БАЙР СУУРИЙГ ИЛЭРХИЙЛНЭ

© 2021 Ардчилсан нам