top of page

#КОВИД-19 ХАЛДВАРААС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ БАЙГУУЛЛАГЫН ДОТООД #ЖУРАМЫГ БАТЛАН ХЭРЭГЖҮҮЛЖ БАЙНА

Короновируст халдварын цар тахалтай тэмцэх, халдварын эрсдлийг бууруулах, хариу арга хэмжээ авах зорилгоор өндөржүүлсэн бэлэн байдлын зэргийн улбар шар түвшинд шилжсэнтэй холбогдуулан Ардчилсан намын Хэрэг эрхлэх газраас дотооддоо мөрдөх журам баталж, халдвар хамгааллын өндөржүүлсэн зэрэгт шилжин ажиллаж байна.

#АрдчилсанНам

bottom of page