Нийслэлийн Ардчилсан намын даргад нэр дэвшигчдийн бодлогын мэтгэлцээн