Сонгинохайрхан дүүргийн Ардчилсан намын даргад нэр дэвшигч Д.Цогтбаатар

АРДЧИЛСАН НАМЫН ГИШҮҮД, ДЭМЖИГЧДИЙН СЭТГЭЛГЭЭНД ЁС ЗҮЙН ХАРИУЦЛАГЫН ТОГТОЛЦООГ БИЙ БОЛГОХ НЬ АРДЧИЛАГЧИД БИДНИЙ МОНГОЛЫН АРДЧИЛАЛД ОРУУЛЖ БАЙГАА БОДИТ ХУВЬ НЭМЭР.


ЭНЭХҮҮ ВЭБ САЙТ НЬ АРДЧИЛСАН НАМЫН  АЛБАН ЁСНЫ ЦАХИМ ХУУДАC МӨН БӨГӨӨД НИЙТЛЭЛҮҮД НЬ АРДЧИЛСАН НАМЫН АЛБАН ЁСНЫ БАЙР СУУРИЙГ ИЛЭРХИЙЛНЭ

© 2021 Ардчилсан нам