top of page

Тайлбар мэдээлэл хүргүүллээ.

АН-ын Дотоод сонгуулийн хорооны дарга Х.Алтанхуяг Үндэсний бодлогын хороо болон дунд шатны намын удирдлага, нутаг дэвсгэрийн хороодод дараахь тайлбар мэдээлэл хүргүүллээ.

bottom of page