Тайлбар мэдээлэл хүргүүллээ.

АН-ын Дотоод сонгуулийн хорооны дарга Х.Алтанхуяг Үндэсний бодлогын хороо болон дунд шатны намын удирдлага, нутаг дэвсгэрийн хороодод дараахь тайлбар мэдээлэл хүргүүллээ.

ЭНЭХҮҮ ВЭБ САЙТ НЬ АРДЧИЛСАН НАМЫН  АЛБАН ЁСНЫ ЦАХИМ ХУУДАC МӨН БӨГӨӨД НИЙТЛЭЛҮҮД НЬ АРДЧИЛСАН НАМЫН АЛБАН ЁСНЫ БАЙР СУУРИЙГ ИЛЭРХИЙЛНЭ

© 2021 Ардчилсан нам