Т.ЭНХТҮВШИН: АРДЧИЛСАН НИЙГМИЙН ТӨЛӨӨ ХҮН БҮХЭН ХИЧЭЭН ЗҮТГЭХ ЦАГ ИРСЭН