УРИАЛГА

Эв нэгдлээ хангаж, АН-ын даргын сонгуульд өрсөлдөж буй есөн нэр дэвшигчийг цахим сонгуулийн санал хураалтын саналын хуудсанд нэрээ бичүүлэхийг уриалж байна.


ЭНЭХҮҮ ВЭБ САЙТ НЬ АРДЧИЛСАН НАМЫН  АЛБАН ЁСНЫ ЦАХИМ ХУУДАC МӨН БӨГӨӨД НИЙТЛЭЛҮҮД НЬ АРДЧИЛСАН НАМЫН АЛБАН ЁСНЫ БАЙР СУУРИЙГ ИЛЭРХИЙЛНЭ

© 2021 Ардчилсан нам