УРИАЛГА

Эв нэгдлээ хангаж, АН-ын даргын сонгуульд өрсөлдөж буй есөн нэр дэвшигчийг цахим сонгуулийн санал хураалтын саналын хуудсанд нэрээ бичүүлэхийг уриалж байна.