ХУУЛЬ ЁСНЫ ДАГУУ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААГАА ЯВУУЛЖ БУЙ АРДЧИЛСАН НАМДАА САНАЛАА ӨГНӨ