Цаг хугацааны хувьд ЦАХИМ СОНГУУЛИЙГ дотооддоо хийх нь хамгийн зөв шийдвэр