Э.Бат-Үүл: 2016 онд хэрэгжүүлэлтийг нь зогсоосон ажлуудыг үргэлжлүүлж, эрчимжүүлнэ