Өнөөдөр манай намд үзэл санааны зөрчилдөөн бий болчихоод байна.