top of page

#нээлттэймикрофон Баянзүрх дүүргийн иргэн:Айл болгонд үр нэмэг,Малчин болгонд төл нэмэг,bottom of page