top of page

"Нээлттэй микрофон"


АЗХ-оос зохион байгуулж буй "Нээлттэй микрофон" арга хэмжээний хаалтын үйл ажиллагааг шууд

Иргэд, сөрөг хүчний дуу хоолойгоо Төр засагт хүргэж байна

bottom of page