top of page

С.Эрдэнэ


Дэлхий Оросыг түрэмгийлэгч улс гэж бүх л хориг арга хэмжээ авч байгаа цаг үед Монголын газар нутгаар дайруулах хийн хоолойн нууцын зэрэглэлтэй гэрээ байгуулах тухай асуудал хэрхэвч байж болохгүй!

Монголын онцгой эрх ашиг газар нутгийн болон бүрэн эрхийн асуудал хөндөгдөх болно!!!

bottom of page