МОНГОЛЫН АРДЧИЛСАН ЭМЭГТЭЙЧҮҮДИЙН ХОЛБООНЫ ЭРХЭМ ЗОРИЛГО НЬ МОНГОЛ ОРНЫ ЭРХ АШИГ, ХУВЬ ХҮН, ӨРХ ГЭРИЙН ХӨГЖЛИЙГ ЭРХЭМЛЭСЭН, БАЯЛАГИЙГ БҮТЭЭГЧ, ЧИНЭЭЛЭГ, ЭРХ ЧӨЛӨӨТ ИРГЭДИЙН ХАРИУЦЛАГАТАЙ НИЙГМИЙГ ТӨЛӨВШҮҮЛЭХ АРДЧИЛСАН НАМЫН БОДЛОГЫГ ДЭМЖИХ, УЛС ТӨР, ЗАСАГЛАЛ, НИЙГМИЙН ХӨГЖИЛД ЭМЭГТЭЙЧҮҮДИЙН ИДЭВХИТЭЙ ОРОЛЦООГ НЭМЭГДҮҮЛЭХ ЯВДАЛ МӨН.

Монголын Ардчилсан Эмэгтэйчүүдийн Холбоо нь 21 аймаг 9 дүүрэгт салбар зөвлөлтэй, 98000 гаруй гишүүнтэй, намын бүх шатны шийдвэр гаргах түвшинд төлөөлөлтэй,улс төрийн хүчирхэг эмэгтэйчүүдийн байгууллага болж чадсан.

1990 он- МАН, МСДН, МҮДН, МННамуудын дэргэд эмэгтэйчүүдийн үүсгэл санаачлагаар эмэгтэйчүүдийн холбоод байгуулагдсан.

2000 он- Намууд нэгдэж Ардчилсан намыг байгуулахад Намын дэргэдэх эмэгтэйчүүдийн байгууллагууд нэгдэж МОНГОЛЫН АРДЧИЛСАН ЭМЭГТЭЙЧҮҮДИЙН ХОЛБОО-г байгуулжээ.

ЭНЭХҮҮ ВЭБ САЙТ НЬ АРДЧИЛСАН НАМЫН  АЛБАН ЁСНЫ ЦАХИМ ХУУДАC МӨН БӨГӨӨД НИЙТЛЭЛҮҮД НЬ АРДЧИЛСАН НАМЫН АЛБАН ЁСНЫ БАЙР СУУРИЙГ ИЛЭРХИЙЛНЭ

© 2021 Ардчилсан нам